Marknadsföring på olika sätt

Marknadsföring är det sätt som ett företag marknadsför sina produkter eller tjänster. Marknadsföring är särskilt viktigt för att skapa en produkt- och företagskännedom.

Det finns olika sätt för ett företag att marknadsföra sig själva, och olika metoder är olika effektiva. Det är därför viktigt att ni som företag anpassar marknadsföringen till att rikta sig till sitt kundsegment och hittar vägar att nå ut till just denna.

Konkreta tips för marknadsföring:

  • Analysera vilka tider på dygnet som ditt kundsegment använder sig av informationskanaler. Olika ålderskategorier tittar på tv och lyssnar på radio i olika utsträckning och på olika tider på dygnet, försök därför få en tid på tv då er målgrupp har som störst chans att se er.
  • Tänka på färg och den känsla som er reklam skapar hos den potentiella kunden. Det är bevisat att olika färger väcker olika känslor hos kunden, blåa färger på loggor exempelvis skapar en känsla av förtroende hos kunden, rött ett känsla av behov. Analysera er egen logga och vilka färgval ni har i er reklam då dessa kan göra ert företag mer uppmärksammat.
  • Använder ni er av verbala kanaler likt tv och radio är rösten hos personen i reklamen viktigt. Detta eftersom denna måste inge ett förtroende och göra konsumenterna intresserade då den rösten är ansiktet utåt för företaget i den särskilda situationen och reklamen.
  • Att låta sitt varumärke synas. Konsumenter tenderar att ha ett större förtroende för ett varumärke som de har sett innan till exempel displayprodukter i en fysisk butik då de är bekanta med loggan eller liknande.

Förstå sitt kundsegment

Den viktigaste aspekten i marknadsföring är att den riktar sig till den målgrupp som produkten eller tjänsterna som företaget erbjuder har. Det är även viktigt att ni når ut till denna målgrupp på bästa sätt genom att analysera vilka plattformar dessa rör sig på och använder sig av. Riktar en sig till en yngre målgrupp kan marknadsföring på sociala medier och onlineplattformar vara ett effektivt sätt att nå ut till dessa.

Riktar ni er istället till en äldre målgrupp kan tv, radio och tidningar vara ett effektivare sätt att nå ut till just denna målgrupp. Detta eftersom de i större utsträckning använder sig av dessa kanaler för att ta del av information och nyheter samt reklam.