Reklam och marknadsföring på rätt sätt

Alla varumärken måste i princip marknadsföras – på rätt sätt och för tilltänkt målgrupp. Men vad finns det att tänka på när man gör reklam i sociala medier?

 

Det är viktigt att synas på rätt sätt. Oavsett om det gäller i en butik, där du kan använda broschyrställ från https://www.displayexperten.se/ eller på nätet där du kanske annonserar på Youtube, i sökflödet eller på Facebook och Instagram. Men minst lika viktigt är det att följa lagens regler om marknadsföring, så det inte blir vilseledande, stötande eller otydligt. Dessutom måste du ange att du gör reklam om du blir betalad för att till exempel prata om ett visst varumärke på din Instagram, på din blogg eller i andra sociala medier.

Att göra reklam i sociala medier

Hallå Konsument kan du läsa mer om hur du ska tänka kring reklam i sociala medier:

Enligt marknadsföringslagen är dold marknadsföring förbjudet. När ett inlägg i till exempel en blogg, på Instagram eller på Facebook är reklam ska detta därför tydligt framgå. Det ska också stå vilket företag som är avsändare av reklamen. Detsamma gäller för rörlig bild på till exempel Youtube – Hallå Konsument

 

Du som konsument kan även välja att anmäla till Konsumentverket om företaget eller en produkt inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Den lagstiftningen gäller inom dessa områden som är i punktform nedan:

 

  • Marknadsföring
  • Avtalsvillkor
  • Spam
  • Reserättigheter
  • Prisinformation
  • Säljmetoder

 

När ännu värre saker sker, som varumärkesintrång, varumärkesförfalskning, otillbörlig eller vilseledande marknadsföring, immaterialrättsliga brottmål och så vidare – går dessa ofta vidare till att bli mål och ärenden i Patent- och marknadsdomstolarna (som finns i två instanser). Mer om detta här.