Personlig vd direktreklam

Den eviga frågan för företagare med en produkt till salu är: Hur ska vi nå ut till våra kunder? Svaret är aldrig enkelt och många företagare får testa flera olika tillvägagångssätt innan de finner det som passar dem bäst. Detta beror på flera olika faktorer som måste fungera, dels är det inte alla produkter som kan säljas via alla typer av kanaler.

En annan faktor är också att målgruppen inte går att nå via just den valda kanalen och därför får man inte något sälj. En till faktor som påverkar hur och vart man lyckas är företagets varumärke, är det ett känt företag som kunden haft kontakt med tidigare så är det enklare att nå ut. Är det dock en ny aktör på marknaden så kan det vara svårt att nå ut, helst i vissa reklamkanaler.

Undvik reklamfällorna

Det finns en del reklamfällor som man ska se upp med, dels handlar det om hur företagare får ut sitt budskap och via vilken kanal. Ny undersökning har exempelvis visat att personlig reklam inte uppskattas av kunden, med personlig reklam så tilltalar man sina kunder med förnamn eller vet något om dem och riktar sig speciellt mot kunden. Detta skapar ofta en olustkänsla hos kunden som är svår att skaka av:

Faktum är att det är bättre att skicka opersonlig reklam, något som går stick i stäv med vedertagna säljstrategier. Professorn bakom studien tror att anledningen står att finna i nätets särskilda miljö, där oron för intrång i den personliga integriteten är starkare än känslan av personligt tilltal.”

Med direktreklam får man ut sitt budskap utan att skapa dessa känslor hos kunden. Ställningar för reklamskyltar skapar inga negativa känslor och kan i det avseendet fungera som ett bra alternativ för företagen som skall marknadsföra sin produkt.